Warunki Techniczne 2021 w budownictwie szkieletowym

21.01.2021

Od 1 stycznia 2021 zmieniły się warunki techniczne jakim podlegają nowo projektowane domy, również szkieletowe drewniane. Dopuszczalne parametry przenikania ciepła przez przegrody budowlane zostały obniżone i prezentują się jak na infografice, którą specjalnie dla nas przygotowała pracownia projektowa PRO ARTE. 

 

WT17 i WT21 - co się zmieniło?

Zmiany dotykają prawie wszystkich części składowych domów stykających się z otoczeniem budynku. Wyjątek na tym tle stanowi podłoga na gruncie. Ten parametr pozostał taki sam. Poza nim ściany, dach, stolarka drzwiowa i okienna musi charakteryzować obniżony współczynnik U. 

Warunki Techniczne 2021 w budownictwie szkieletowym

 

Co z domami szkieletowymi? 

Projekty domów szkieletowych cechuje wysoka energooszczędność, polegająca na dobrze izolowanych przegrodach dachu i ścian. To cecha powszechnie znana i wyciągana jako główna zaleta budownictwa szkieletowego. 15 cm docieplenie pomiędzy słupami oraz docieplona elewacja bez trudu spełniały warunek już wcześniej. Teraz graniczny parametr dla ściany zewnętrznej to 0,2 W/m2k*K. Obecnie w nowo projektowanych domach drewnianych z pracowni PRO ARTE parametr przegrody wynosi 0,133 W/m2*K. Uzyskujemy go dzięki dociepleniu 15 cm wełny ISOVER 0,033 oraz 20 cm ryflowanego styropianu grafitowego Termo Organika 0,031. Dzięki temu otrzymujemy przegrodę wysoko energooszczędną. Podobnie w przypadku dachu, przy dopuszczalnym znowelizowanym parametrze 0,15 W/m2*K, w domach szkieletowych PRO ARTE proponujemy docieplenie 15 cm pomiędzy krokwiami oraz 10 cm na krokwiach wełną ISOVER 0,033, otrzymując parametr 0,129 W/m2k*K. Takie rozwiązania sprzyjają zmniejszeniu wydatków utrzymania domu przy niewiele większym nakładzie środków na inwestycję niż to było dotychczas. 

 

Budowa z projektem to budowa z głową 

Zrealizowanie budowy zgodnie z projektem skutkuje ekologicznym, trwałym, ciepłym domem dla pokoleń. Dzięki tak zaprojektowanym przegrodom i ogrzewaniu gazowemu nie ma konieczności korzystania z podnoszących budżet inwestycji fotowoltaiki,  maszynowni (pompa ciepła), kotłowni oraz wentylacji (rekuperator, wentylacja wymuszona). Z pewnością ich użycie przełoży się na jeszcze większe zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, jednak kieszeń Inwestora zawsze ma dno. Jednak już dzięki samym przegrodom i kotle kondensacyjnym wspieranym na przykład kominkiem na biomasę, a więc niższym nakładom na system centralnego ogrzewania można spełnić obowiązujące warunki techniczne dla budownictwa mieszkalnego, które mają wynosić nie mniej niż EP=70 kWh/m2